Anderslöv en dag i maj 1676
Jag läser om svensk stormaktstid och hajar till när det på en sida plötsligt står "Anderslöv". Var det så nära? tänker jag och slänger boken ifrån mig. Efter en kort stund står jag på den högsta punkten i byn och spanar ut över nejden.

Historieböcker nämner oftast bara små orter och byar om det stått något slag där. Som Lützen, där Gustav II Adolf blev ihjälskjuten 1632. Brömsebro är ett annat namn som dyker upp i historieböckerna. Där var det i och för sig en fred som undertecknades 1645 och bokstavligen satte orten på kartan när fredsdelegaterna samlades på varsin sida om bron vid byn Brömse.

Om Anderslöv står det att Karl XI kom hit den 25 maj 1676.

Kanske sken majsolen den där dagen för 345 år sedan, men skräck och oro måste också ha strålat i allas magar: Det var krig. Tusentals soldater marscherade runt om i Skåne och längs kusten rörde sig krigsflottor mot varandra. Det var för att få en överblick av händelserna som den 20-årige kungen reste från Malmö och hit, på väg mot Ystad. Anderslöv ligger strategiskt en dagsritt mellan de båda städerna och har dessutom en kyrkbacke med långsträckt sikt över både land och hav. Jag tar på mig mina magiska historieglasögon och ser Karl XI komma ridande längs Landsvägen tillsammans med en grupp höga officerare och sitt livgarde på 200 man. Han rider upp sidan om mig på kyrkbacken. Kanske kunde kungen skymta krigsskeppen därifrån. Förmodligen eskorterades kungen av generalkvartermästare Erik Dahlbergh upp i kyrktornet för ännu bättre sikt, medan kyrkoherde Peder Jensen Bering fick stå kvar och vänta nedanför. Dahlbergh ansvarade för svenska arméns förläggningar och befästningar och hade varit i Anderslöv och rekognoserat tidigare. Anderslöv var en möjlig plats för armén att samlas, en möjlig plats för en krigsdrabbning.

Under månaderna som följde trappades striderna upp. Ystad attackerades och om inte kung Kristian V bestämt sig för att låta sitt huvudanfall komma från Helsingborg och Landskrona kunde det mycket väl blivit ett "slaget vid Anderslöv" – så nära var det. Den 4 december samma år strider 21.000 soldater mot varandra i slaget vid Lund. Den officiella siffran över antalet dödade där är 9.000. Våra liv och vår historia är fulla av tillfälligheter.

Vi vet inte mycket mer om Karl XI:s besök i Anderslöv än att han reste vidare mot Ystad nästa dag. Och kvar på kyrkbacken står jag med mina tankar. Det är mycket som hade varit spännande att veta: Hur mycket militär posterades i byn? Stannade kungen över natten i gästgivargården eller fick han logi hos Lundaprofessorn Nils Wolff Stiernberg på Markie gods?

Och vad tyckte Anderslövsborna om allt det här? Jag tar av mig mina historieglasögon och spanar ut över dagens växande Anderslöv. Här finns inga synliga spår från det krig som varade 1675-1679, men det satte sig säkert som ärr i själen på dem som upplevde det och det talades säkert om det i många generationer.

Det kan vara bra att fundera över även en vårdag 2021 i Anderslöv.

© Stina Larsson, publicerad i Skånska Dagbladet 2021-04-10