Lokalhistoria att bevara och besöka

Vinden jagar bort några moln så att himlen över Grönby ramar in mina gula rosor i sommarblått. Med skånemått mätt är det vindstilla idag, men vindkraftverkens jättelika vingar snurrar ändå. De syns milsvitt över landskapet. Inte så konstigt, vindkraftverk på land är ofta 90-100 meter höga.

Den gamla möllan i Norra Grönby mäter 18 meter upp till spiran och har ungefär lika långt mellan vingspetsarna. Med segel skulle den ha snurrat på friskt i sommarvinden även om den inte kommit i närheten av den energi ett vindkraftverk kan alstra med sin rotordiameter på 80-120 meter.

Den 3 juli har möllan i Norra Grönby öppet hus. Ett bra tillfälle att se hur vi förr tillverkade mjöl med hjälp av vindkraft. Det är även ett tillfälle att ta del av en kulturstudie om Grönby som gjorts på Lunds Universitet som undersökt hur byinvånarna uppfattar Grönbys identitet nu och i framtiden. Det är välbehövligt med ett utifrånperspektiv och nya infallsvinklar. Ett fördjupat samarbete mellan Byalaget och Mölleföreningen, andra föreningar och företagare, är ett spännande resultat av detta.

En annan förening som arbetar med historia och folkbildning är Kulturgruppen Anderslöv och Bygden. De har sedan många år tillbaka byggt upp ett omfattande lokalhistoriskt museum i fd. kommunhuset i Anderslöv. I detta nu riskerar deras samlingar att försvinna för alltid. Kommunen har sålt fastigheten och har ingen långsiktig lösning för verksamhetens placering.

"Lokalproblemet snurrar dagligen i mitt huvud och jag har en klump i magen" säger föreningens ordförande Rolf Olsson.

Det ger även mig en klump i magen. Tänk om de faktiskt tvingas köra kulturarvet till tippen? Om alla föremål, handlingar, litteratur, musik, teckningar, konst och fotografier från Anderslöv och bygden omkring försvinner. Om ovärderliga 1600-talsdokument från byakistor och all annan dokumentation som föreningen samlat in, skingras eller förstörs. Det går inte att återskapa. Klockan tickar och föreningen väntar svar från kommunen. Vad är bygdens minnen värda? Och vad är en förenings insatser värd för omgivningen?

Jag funderar över detta när en plötslig vindil sprider en bedövande doft från rosorna. Världen är som vädret, något ostadigt. Ett bi landar i en utslagen pion. Det är febril verksamhet i Lindhagens bigårdar, Grönby gårdscharkuteri, vingården och galleriet har öppnat sina sommarverksamheter och så är det dags för Byalagets loppis den 13 augusti. Jag har trots allt anledning att känna tacksamhet för min plats på jorden.