Anderslöv en by som rör sig

Där ligger den, på samma plats som vanligt! Pricken på kartan som jag funderat mycket över och skrivit en del om: Anderslöv.

Jag erkänner, jag är besatt av kartor. Zoomar in och ut ur dem digitalt, hittar sådant jag inte sett förut, undersöker och läser vidare om det jag ser. Kartorna är verktyg till att förstå hur världen sett ut tidigare och hur den ser ut idag. Jag tycker det är fascinerande att veta exakt på vilken åker som Slaget vid Lund stod eller hur det ser ut i Fru Alstads socken där författaren Victoria Benedictsson växte upp. Karta och besök på plats är bästa kombinationen.

På en översiktskarta ser Anderslöv mest ut att vara en genomfartsled. Sedan urminnes tider drar Landsvägen rakt igenom byn, från Malmö i väster mot Ystad i öster. Lägg till Lund i norr och Trelleborg i söder så är läget idag perfekt centrerat för den som vill bo på landet och ändå ha fyra större städer inom en halvtimmes räckhåll. På Karl XI:s tid, det vill säga på 1600-talet, räknades avståndet som en dagsritt, så långt som man kom med häst på en dag. Det var därför kungen stannade till i byn och det är därför Anderslövs gästgivargård haft stor betydelse genom tiderna med sina möjligheter att bo över, äta och byta hästar.

Nu är det ju lätt att tro att Karl XI bytte hästar på samma plats som gästis ligger idag, men så var det inte. Då låg gästgivargården väster om kyrkan och där låg då också merparten av byns bebyggelse. När August Strindberg besökte Anderslöv tvåhundra år senare hade dock gästgivargården flyttat till sin nuvarande plats. Strindberg var här för att besöka sin vän doktor Lars Nilsson som bodde i en av gästgivargårdens flyglar. Det innebär att den kände författaren inte hälsade på i byggnaden som utgör dagens gästis. Om det var den västra eller östra flygeln som doktor Nilsson bodde i får jag olika uppgifter om beroende på var jag läser. Så är det ofta med historia, man får ifrågasätta vilket som är korrekt om man vill hamna på exakt rätt plats. Vad som är intressant att veta skiftar också. För den som är intresserad av nordisk litteratur kan berättas att den finske författaren Karl August Tavaststjerna var med och inmundigade en och annan cognac i sällskap med doktor Nilsson och Strindberg vid ett besök hos poeten Ola Hansson i Hönsinge.

Samhällen och byggnader rör på sig. Oftast inte så radikalt som under det så kallade enskiftet som inleddes 1785 och som medförde flyttar av många gårdar på kort tid. Oftast förskjuts ett samhälles tyngdpunkt gradvis och det är väl inte omöjligt att det håller på att hända i Anderslöv i och med att vårdcentral, äldreboende, förskola och biblioteket flyttat in i Familjens Hus och att nya bostadsområden byggs häromkring. Fortfarande utgör dock det gamla torget Anderslövs centrum. Hit pekar kartnålen på de digitala kartorna och här står som vanligt byns julgran även i år. Hur det ser ut nästa år kommer jag att kolla på kartan och besöka på plats, helst i samspråk med Anderslövsborna. Det är bästa kombinationen.