Det Ofattbara 1.0


Konceptet det Ofattbara handlar främst om vår benägenhet att tolka eller kanske misstolka vår värld. Språket i sig kan vara ett ofullständigt och klumpigt verktyg för att beskriva sådant som är bortom vår fattningsförmåga. För att undersöka detta intressanta dilemma påbörjade vi projektet för ca 20 år sedan och har sedan dess med allt större fascination fortsatt att vända och vrida på det vi inte kan förstå, det Ofattbara. För att åskådliggöra detta leker vi med tanken att ett rymdskepp landade på jorden för 20 000 år sedan ...

Första delen av konceptet handlar om mötet mellan människorna och rymdresenärerna och de budskap som rymdresenärerna har med sig. Det handlar också om människornas försök att tolka och berätta om det Ofattbara som de varit med om. Med hjälp av monumentalmålningar av rymden, skulpturer, grafik och dikter undersöker vi hur människorna reagerar på det som är så främmande att vi inte ens har begrepp att beskriva det.

Delar av konceptet har visats på ett flertal gallerier runt om i Sverige och i London, men 2014 fick vi för första gången möjligheten att visa det Ofattbara 1.0 i sin helhet. I samarbete med Trelleborgs museum disponerade utställningen 140 kvadratmeter av museets utställningshallar under fyra månader. Besökaren möttes här av autentiska rymdljud, inspelade av rymdsonden Voyager på sin väg genom solsystemet. Via museets audioguide med uppläsningar av dikter, skulpturer, grafik med bild och text och monumentalmålningar inspirerade av Nasas bildarkiv, berättar utställningen om det märkliga och livsförändrande mötet för länge sedan.


Det Ofattbara 2.0


Mellan 2014 och 2016 utvecklades konceptet och uppgraderas till ”det Ofattbara 2.0” som under 2017 bland annat presenterades på galleri Tinnert i Falköping. Här ligger fokus på de olika kulturbärarna och deras tolkningar under de tiotusentals år från det ursprungliga mötet mellan rymdresenärer och människor, fram till idag. Monumentalmålningarna av rymden fick sällskap av stora porträttmålningar av kulturbärarna. I nya dikter, skulpturer, kultföremål och halvabstrakta grafiska blad får vi en glimt av deras tolkningar av sitt uppdrag.

 

Det Ofattbara 3.0


2018 utvidgas konceptet och uppgraderas till "det Ofattbara 3.0" genom nytt material och ett samarbete med ljudkonstnären Cornelia Larsson. Ljudbilden blir mer påtaglig och samverkar med målningar, skulpturer och dikter när den omsluter och följer betraktaren genom utställningen. De nya målningarna får en mer abstrakt karaktär och utvecklar bildspråket från grafiken i det Ofattbara 2.0. Känslan av uråldrig magi blir starkare. En skulpturpark kring det Ofattbara börjar byggas på Hällåkra vingård, och 2018 omfattar den 5 skulpturer.

Det Ofattbara 4.0


2019 - 2020 blir det Ofattbra interaktivt. Samarbetet med ljudkonstnären Cornelia Larsson kommer att fördjupas. Som besökare kan du vara med och påverka händelser på utställningen. När man rör sig genom lokalen förändras ljudlandskapet.
En helt ny kollektion skulpturer under samlingsnamnet "Fragment" tar plats och samspelar med med den nya grafikserien "Movements" för att tillsammans leda oss vidare på vår resa genom det Ofattbara. Skulpturparken på Hällåkra vingård utökas till 14 verk 2019.


Movements, olja på duk 200 x 130 cm.

Delar av grafikserien "Movements" ur det Ofattbara 4.0.

Hällåkra vingårds skulpturpark 2018

Spacefish 1 och 2, Hällåkra vingårds skulpturpark 2019

Spacefish i dimma med vinfältet i bakgrunden, Hällåkra vingårds skulpturpark 2019

Klicka på bilden för att höra Cornelia Larssons ljudkonstverk "Inuti"

Joakim Larsson, målare, grafiker, skulptör
mail: joakim@boklarssons.se, mobil: 0708-52 80 38