Det Ofattbara


När vi började arbeta med konceptet "det Ofattbara" ville vi undersöka hur vi kommunicerar det som är bortom våra begreppsramar. Hur berättar man om det som språket inte omfattar? Vi lät ett rymdskepp landa på stenåldern och ett möte mellan en väldigt avancerad kultur och en förhållandevis primitiv kultur blev naturligtvis resultatet. Rymdresenärerna hade ett budskap de ville kommunicera. Hur skulle de bära sig åt? Människorna reagerade på olika sätt. Några blev rädda och flydde, andra blev aggressiva och ville använda våld mot det okända och några blev nyfikna. De nyfikna tog emot besökarnas budskap och stod sedan kvar med den svåra uppgiften att försöka förklara vad de varit med om för dem som flytt eller inte vågat lyssna. Hur skulle de bära sig åt? Resultatet blev olika konstnärliga uttryck, skulpturer, målningar, sagor, myter och legender.

Det Ofattbara 2.0


Nästa fas i konceptet handlar dem som på olika sätt blev kulturbärare och förde minnet av det ofattbara vidare genom årtusendena. Minnet av vad som faktiskt hänt bleknar och tolkningarnas tidevarv tar vid. Detta skildras i en serie porträtt parallellt med skulpturer av besökarna och deras rymdskepp. Välkommen att följa arbetet mot nästa stora konceptutställning!


"Förvandling" olja på duk, 95x130 cm.

"Är du trött lille vän?" grafik 50 x 50 cm.

"Före morgonkaffet" grafik 50 x 50 cm.

Landningsplats, skulptur ca 45 cm. Betong, järn, glasfiber, bladguld.

Steg för steg från skiss till målning. Rymdfararen.

Steg för steg från skiss till målning. Drömvandraren.

Confused instructions for a spaceship.

Prototyp 1 och 2, rymdsond 2.0 i skala 1:1.

Prototyp 3 och 4, rymdsond 2.0 i skala 1:1.

Utvecklat ytskikt prototyp 2 rymdskepp 2.0 i skala 1:5

Prototyp 2 rymdskepp 2.0 i skala 1:5.

Prototyp 2 rymdskepp 2.0 i skala 1:5.

Test ytskikt rymdskepp 2.0.

Förstudie i lera till Budbäraren.


Underlagsfotografering hos Pierre Fauvelle på Asklunda gård i Fjärdingslöv.

Förstudier till Solen och Månen. Olja på duk 50x60 cm.