Bärlager för växtbäddar i stadsmiljö, Baramineraler