Faktaruta till Grållen & Silvia reser utomhus.


Humla, illustration till faktaruta


Gräshoppa, illustration till faktaruta


Myra, illustration till faktaruta


Trädgårdssnäcka, illustration till faktaruta