Naturskyltar som inbjuder till både lek och kunskap!

När den gamla dansrotundan i Anderslöv var en av byns naturliga mötesplatser fanns det en vacker park där. Parken glömdes bort under många år, men har under 2022 restaurerats för att åter kunna användas av alla byns invånare. En ny grillplats har anlagts och promenadstigar med skyltar som berättar om platsens natur, växt- och djurliv ur olika perspektiv och med tips till naturlekar på platsen.
Skyltarna har tagits fram i samarbete med Naturbarn, Boklarssons och Trelleborgs kommun.Högtidlig invigning med bandklippning av delar av kommunledningen på plats framför byns förväntansfulla förskolebarn.