Upptäck serieteckning som ett pedagogiskt verktyg via t ex Skapande Skola

Att minnas med hjälp av kreativitet

Serieteckning som ett pedagogiskt verktyg är ungefär vad det låter som. Ett fantastiskt och roligt sätt att befästa kunskap med hjälp av en kreativ process. Att sammanfatta ett arbetsområde med en tecknad serie kan vara det som gör att eleverna aldrig glömmer det de lärt sig. Serieteckning går dessutom lätt att använda oavsett ämnesområde, man kan göra serier om hur miljön fungerar, eller en historisk tidsperiod, eller kanske om olika politiska partier. Att med humor och allvar berätta något så enkelt som möjligt kan få alla pusselbitarna att falla på plats för många elever som kanske har svårt att koncentrera sig på bara text.

Att tänka utanför boxen

Det kan vara svårt att se själv ser ramarna när man är i sin egen "box". Med praktiska övningar låser vi upp dörrar och tittar utanför våra invanda tankebanor.Återberätta och sammanfatta med en kreativ process

Kreativa processer sätter ofta djupa spår i våra minnen. Att avsluta en kurst eller sammanfatta ett seminarie med en kreativ process om serieteckning kan göra att det är just denna kunskapen vi bär med oss i minnet resten av livet.

Syftet med en workshop i serieteckning

Jag vill förmedla insikten om att serieteckning är som ett obegränsat språk som går att använda till vilket ämne som helst. Seriemediets begränsning till ett visst antal serierutor tvingar oss att koka ner det vi vill berätta till sin absoluta essens. Detta gör att vi måste tänka igenom vad vi vill säga och ta bort allt onödigt. Resultatet blir mycket tydligt och lättillgängligt och därför perfekt som ett pedagogiskt verktyg i alla ämnen. Målsättningen med workshopen är också att ge ordinarie pedagoger ytterligare ett användbart verktyg i sitt dagliga arbete med eleverna. Att avsluta ett arbetsområde med en sammanfattning i serieform befäster kunskapen och gör den tydlig.

Ett roligt sätt att befästa kunskap

Serieteckning som ett pedagogiskt verktyg är ungefär vad det låter som. Ett fantastiskt och roligt sätt att befästa kunskap med hjälp av en kreativ process. Att sammanfatta ett arbetsområde med en tecknad serie kan vara det som gör att eleverna aldrig glömmer det de lärt sig. Serieteckning går dessutom lätt att använda oavsett ämnesområde, man kan göra serier om hur miljön fungerar, eller en historisk tidsperiod, eller kanske om olika politiska partier. Att med humor och allvar berätta något så enkelt som möjligt kan få alla pusselbitarna att falla på plats för många elever som kanske har svårt att koncentrera sig på bara text.

Så här brukar det gå till

Jag brukar dela upp workshopen i två delar där jag först pratar om hur en tecknad seriefigur fungerar och varför. Vi pratar om figurkonstruktion och jag visar hur man kan teckna vilka figurer som helst med några enkla knep. Eleverna/deltagarna får sedan skapa minst vars två figurer var medan jag går runt och hjälper till och stöttar i processen. Under det andra passet pratar jag om själva berättandet. Här går vi igenom det som är specifikt för serieteckningsmediet och vilka olika saker man kan tänka på när det är dags att berätta något. Eleverna/deltagarna får skapa en kort tecknad serie åt sina två karaktärer som de skapat under första passet. Jag avslutar alltid med att sammanfatta vad vi gjort och eleverna/deltagarna får själva berätta vad de lärt sig.

Ett vanligt klassrum funkar bra

Ett normalt klassrum/mötesrum med en whiteboard är bra.

Nästan inga materialbehov

Vanliga A4 kopieringspapper fungerar utmärkt, gärna mycket papper.
Blyertspennor, sudd och någon form av färgpennor är roligt.
Svarta tuschpennor så att det räcker till alla.

Klicka här om du vill se exempel på Joakims seriestripar!

Klicka här om du vill läsa om min workshop i karaktärsdesign

Välkommen att boka din workshop här!