Utställning i Grönby kyrka 5 - 19 juli 2015, kl 13.00 - 17.00.


Utställningen är öppen 13.00 - 17.00 i samband med vägkyrkan 5 - 19 juli,
men utställningen finns kvar i kyrkan till den 26 augusti.