Blekinge museums 1700-talsförening Carlscrona Rediviva medverkade och inspekterade utställningen.
(Skeppsvraken ligger i vattnet som syns mellan piren med utställningsskyltarna och Tjurkö i horisonten.)


Linjeskeppet Södermanland användes flitigt. Det seglade på konvojuppdrag till Medelhavet och det gjorde tjänst i Pommerska kriget.
Efter att ha byggts om till fregatt och bytt namn till Grip deltog fartyget i Gustav III:s krig mot Ryssland och var med i krigets samtliga stora sjödrabbningar.

Grip, som senare fick heta Gripen, är det skepp i vrakspärren som ligger närmast piren. Vraket har aktern hitåt och fören pekar mot Tjurkö i horisonten.

Från vänster: Projektledare Monica Frisk, Karlskronas kommundirektör Anette Sturesson, Blekinges landshövding Ulrika Messing,
Stina Larsson och Landsbygds- och skärgårdsutvecklare Yvonne Walther.

 

Monica Frisk och Stina Larsson berättade lite om skeppsvraken som utställningen kretsar kring.